TextilPont Fórum

Elállási jog

2017.03.11 04:10

14 napos elállási jogKérdésként merült fel:

Valóban igaz, hogy ha az Interneten megrendelt árut személyesen veszem át az üzletben, akkor az nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek és nem élhetek az elállás lehetőségével?

Nem igaz. Ebben az esetben is távollévők között kötött szerződésről beszélünk, azaz élhetünk elállási jogunkkal. Internetes vásárlás esetén ugyanis a felek csupán virtuálisan vannak jelen, melynek folytán a fogyasztónak nincs arra módja, hogy a termék valós tulajdonságairól – így például állagáról, méretéről, esztétikai minőségéről – meggyőződhessen.

Ezen információhiány kompenzálása érdekében biztosítja a jogszabály az elállás jogát, amelyet a teljesítés módjától függetlenül – akár személyes átvételről, akár postai, illetve egyéb kiszállításról van szó – az átvételtől számított 14 munkanapon belül gyakorolhat a fogyasztó.

Frissítve : 24/06/2014

A vásárlástól való elállás joga

Megvett valamit, de meggondolta magát? 14 napig elállhat a vásárlástól.

Az Európai Unióban a fogyasztókat megilleti a jog, hogy az interneten megrendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy csomagküldő szolgálattól rendelt, illetve házaló ügynöktől vett) termékek megvételétől elálljanak. A 2014. június 13-a után vásárolt áruk esetében erre már 14 napig van lehetőségük.

A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét. Ha a kéthetes időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a gondolkodási idő az ezt következő munkanapon jár le.

Önnek ezen az időszakon belül minden további nélkül joga van ahhoz, hogy bármilyen okból meggondolja magát a vásárlást illetően.

Ha élni kíván ezzel a joggal, és eláll a vásárlástól, arról egyértelműen tájékoztatnia kell az érintett kereskedőt. Ezt megteheti fax vagy e-mail üzenet formájában, de akár úgy is, hogy postai úton visszaküldi a terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. Nem elég csak az árut visszajuttatni a feladónak. A kereskedőknek kötelező a vásárlástól való elállás jelzésére külön formanyomtatványt biztosítaniuk a fogyasztóknak, ám Ön nem köteles ezt használni nyilatkozatához.

A szabályok szerint a kereskedőnek a vásárlástól való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül vissza kell térítenie az áru vételárát, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá megérkezett. Ha Ön szállítási költséget is fizetett, a kereskedőnek a vételáron felül azt is meg kell térítenie az Ön részére. Ha viszont Ön nem szokványos postai kézbesítést (pl. gyorsfutár-szolgáltatást) kért, a kereskedő felszámolhatja annak többletköltségét. Ebben az esetben Önt terheli a szállítási költség az áru visszaküldésekor.

Nagyméretű áruk (például háztartási berendezések) esetében a kereskedőnek a visszaküldés költségének legalább a becsült összegét közölnie kell Önnel. Miután Ön a kereskedőt értesítette arról, hogy el kíván állni a vásárlástól, 14 napja van az áru visszaküldésére.

Nézzen utána, hogy a kereskedő előzetes tájékoztatása alapján Önnek kell-e viselnie a gondolkodási időn belül visszaküldött áru szállítási költségeit. Ha nem, akkor a költségek a kereskedőt is terhelik. Ha házaló ügynöktől vásárol nagyméretű árut, amelyet közvetlenül ki is szállítanak Önnek, akkor az érintett kereskedőnek saját költségén kell azt elszállíttatnia, amennyiben Ön eláll a vásárlástól.

Figyelem!

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

Arra is felhívjuk a figyelmét, hogy a digitális tartalmakra (például a letöltött vagy streaming révén megtekintett zeneszámokra vagy videókra) részletesebb szabályozás vonatkozik.

Néhány termék kivételt képez

A tizennégy napos gondolkodási idő nem vonatkozik többek között a következő árucikkekre:

  • konkrét időpontra szóló repülő- és vonatjegyek, koncertjegyek, szobafoglalások,
  • rendszeresen házhoz szállított élelmiszerek és italok (például a tejesember által hozott tej),
  • egyedi megrendelésre készült, egyértelműen a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termékek (pl. méretre szabott öltöny, vagy leszabott textil méteráru),
  • lezárt adathordozók (például DVD-k), amelyeket átvételkor Ön felbontott.

 

Konkrét eset

Érdemes tudni, hogy a vásárlástól nem minden esetben lehet elállni

Jane Írországban él. Egy alkalommal az interneten jegyet vett a U2 együttes helyi koncertjére. Másnap értesült arról, hogy a koncert idején külföldre kell utaznia, ezért megpróbálta visszaváltani a jegyét. Az internetes jegyeladást végző kereskedő azonban nem volt hajlandó a megrendelést törölni és a jegy árát visszatéríteni.

Az uniós jogszabályok értelmében a vevőknek 14 napig joguk van arra, hogy a távértékesítés révén - az interneten, telefonon vagy csomagküldő szolgálattól - megrendelt termékek megvételétől elálljanak. Távértékesítéskor a vevő és a kereskedő között ún. „távollevők között kötött szerződés” jön létre, és az uniós szabályok szerint ezek nem mindegyike jogosítja fel a fogyasztót a vásárlástól való elállásra.

 

Ez a helyzet például a szállással és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos, konkrét időpontra szóló foglalások lemondása esetén.

 

A magánszemélytől vett termékek nem tartoznak a szabályozás hatálya alá

Ha Ön nem cégtől, hanem magánszemélytől vesz meg valamilyen árut, az adásvételre nem vonatkoznak a fent ismertetett fogyasztóvédelmi szabályok. Önnek a magánszemélytől vásárolt termékek esetében nincs joga arra, hogy 14 napon belül meggondolja magát a vétellel kapcsolatban.

Szolgáltatási szerződések

A vásárlástól való elállás joga nemcsak árukra, hanem szolgáltatásokra is vonatkozik. Példaként említhetjük a házaló ügynöktől vásárolt telefon-előfizetést. Ön a szerződés aláírásának időpontjától számítva 14 napig még meggondolhatja magát a szolgáltatással kapcsolatban.

Ha nem tart igényt gondolkodási időre, és azonnal használni szeretné a szolgáltatást (például a telefont), ezt kifejezetten kérnie kell a kereskedőtől. Ha igénybe veszi a szolgáltatást, majd úgy dönt, hogy el szeretne állni a szerződéstől, meg kell térítenie az addigi használat költségeit. Ha egy adott szolgáltatás teljesítése - például egy helyiség átfestése - még a 14 napos gondolkodási idő lejárta előtt lezárul, Önnek már nincs lehetősége a szolgáltatást visszamondani, mivel a munka el lett végezve.

Sürgős javításnál vagy üzemzavar-elhárításnál nem mondható le a megrendelt munka

A kisvállalkozásokra és a kisiparosokra (például a vízvezeték-szerelőkre) külön szabályok vonatkoznak. Ha Ön sürgős javítási vagy karbantartási munkához szakembert hívott, később nem gondolhatja meg már magát. Ha például csőtörés elhárításával bízott meg egy vízvezeték-szerelőt, és megállapodott vele a vállalási árban, már nem mondhatja vissza a munkát.

Webáruház készítés